Werkwijze

Dienstverlening

Welkom op de website van RMGinfra

Als onafhankelijk ingenieurs- en onderzoeksbureau verrichten wij sinds 1991 zowel projectleidende, adviserende als ook ondersteunende werkzaamheden bij grootschalige explosieven- opsporingsacties en bodemverontreinigingen.

Door het uitvoeren van een gedegen Explosieven Vooronderzoek, aangevuld met geavanceerde luchtfoto-technieken, zijn wij in staat om deskundige en wetenschappelijke  rapportages te maken, waarmee in een mogelijk vervolgtraject de veiligheid wordt verhoogd en hoge civieltechnische kosten kunnen worden bespaard. Wij bieden u een kwalitatief hoogstaande dienstverlening tegen een billijke prijs. Onze werkwijze van transparantie en open communicatie is vanzelfsprekend.

 

Postbus 128
3350 AC. Papendrecht

T + 31(0) 078 - 7070136
M + 31(0) 654987590
rmginfra1@gmail.com

Particulier Onderzoeksbureau